skip to Main Content

Seminář „Český a italský právní řád: role překladatele“

Dne 8. listopadu 2022 se konal mezinárodní seminář „Český a italský právní řád: role překladatele“ ‚dále jen Seminář), který uspořádalo sdružení Associazione Praga (Sdružení) ve spolupráci s Velvyslanectvím České Republiky v Itálii. Kromě předsedkyně Sdružení Kateřiny Di Paola Zoufalové jednání pozdravila především J. E. Hana Hubáčková, velvyslankyně České republiky v Římě. Ocenila dlouholetou úspěšnou spolupráci mezi Velvyslanectvím a Sdružením a zdůraznila význam tématu, kterému je věnován. Kromě vysoce důležitého a vždy aktuálního tématu však vyzdvihla i význam Semináře v širším slova smyslu. Patří k těm akcím, které Sdružení věnuje dalšímu vzdělávání v různých oborech. Vystoupila také paní Adéla Verner Sýkorová, vedoucí konzulárního úseku ZÚ Řím. Za Velvyslanectví byla přítomna i paní Jitka Pavlovićová, kulturní rada, a pan David Kakrda, a to nejen v úloze styčného důstojníka Policie ČR, nově zavedené funkci při Velvyslanectví, ale i jako jeden z řečníků. Pro organizátory i pro všechny přítomné bylo potěšitelné, že zástupci Velvyslanectví sledovali celý průběh jednání a živě se zapojili i do diskuse.

Příspěvky na Semináři se věnovaly roli překladatele v českém a italském právním řádu z různých hledisek. Vystoupili jak zkušení překladatelé, tak odborníci z dalších oborů, v nichž je přesné převedení právnické terminologie z výchozího do cílového jazyka základem dalšího postupu. Přítomní se mohli seznámit jak s důležitými informacemi o podmínkách, za jakých pracují tlumočníci a překladetelé v ČR, ale také s řadou konkrétních příkladů ilustrujících překladatelskou praxi v Itálii i v ČR. Nechyběla vystoupení teoretického charakteru. Zásadní bylo vystoupení pana Zdeňka Kapitána, ředitele Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který podrobně rozebral česko-italskou agendu svého Úřadu. Velmi přínosným byl příspěvek pana Davida Kakrdy (styčný důstojník, viz výše) věnovaný praktickým zkušenostem z pohledu OČTŘ (osoba činná v trestním řízení). Po každém příspěvku následovala živá diskuse. Na jména všech řečníků a názvy jejich příspěvků se můžete podívat do programu, který je přiložen.           (kr)

PROGRAM
https://associazionepraga.it/wp-content/uploads/2022/11/PROGRAM_PROGRAMMA_8_11_2022.pdf

O Semináři informovali: Progetto Repubblica Ceca – http://www.progetto.cz/
O Semináři napsali:
https://www.mzv.cz/rome/cz/kultura_kursy_cestiny_a_krajanske_spolky/konani_seminare_cesky_a_italsky_pravni.html

 

Back To Top

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies z naší strany. vice

Tyto stránky používají soubory cookie k zajištění co nejlepšího zážitku při prohlížení. Pokračováním v používání této stránky bez změny nastavení cookie nebo klepnutím na tlačítko "Přijmout" povolíte jejich použití.

Zavřít