skip to Main Content

MEZINÁRODNÍ DEN MATEŘSKÉHO JAZYKA 2023 VE SDRUŽENÍ ASSOCIAZIONE PRAGA

Associazione Praga (dále jen Sdružení) oslavila Mezinárodní den mateřského jazyka (MDMJ) dvakrát.

V sobotu 4. března 2023 se konala odborná přednáška určená všem rodičům a zájemcům o bilingvní výchovu.

A ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo mezinárodní setkání věnované ústředním tématům letošního Mezinárodního dne mateřského jazyka. U příležitosti obou setkání Sdružení představilo dvě své nové publikace.

Pro sobotní setkání neurolog Prof. Vinicio D’Annunzio připravil přednášku „Úvahy o fyziologii bilingvismu“, která se setkala s velkým ohlasem.

Ve čtvrtek se účastníci setkání věnovali tematice vícejazyčné výchovy (hlavní téma letošního MDMJ) a bilingvismu jako fenoménu. Podpora rozvoje česko-italského bilingvismu byla už od založení Sdružení jedním z jeho hlavních programů a po vzniku České školy Řím se podpora česko-italského bilingvismu stala i jejím výsostným programem. Slavnostní mezinárodní setkání proběhlo pod záštitou a s podporou Odboru školství Radnice městské části II – Roma Capitale a kromě autorit se ho zúčastnili zástupci některých jiných cizojazyčných komunit působících v Římě.

Za Radnici Roma II přítomné pozdravila radní Sandra Alessia Bertucci, která poznamenala, že „děti, které vyrůstají a jsou vychovávány jako bilingvní, mají již v rámci rodinného jádra první přístup k modernímu světu, a pokud budou dobře vedeny a školeny citlivými pedagogy, budou schopny maximálně využít bohatství, které plyne ze setkání mezi různými jazyky, a tedy kulturami.“

Setkání se dále zúčastnili zástupci Velvyslanectvi České republiky v Itálii Jitka Pavlovićová, vedoucí úseku vnitřní politiky, kultry a tisku, dále Adéla Verner Sýkorová, vedoucí konzulárního oddělení, a David Kakrda, policejní přidělenec.

Za oslovené cizojazyčné komunity působící v Římě vystoupily Danuta Stryjak, ředitelka Polské školy, a Svjetlana Lipanović, předsedkyně Italsko-chorvatského sdružení, které přítomné seznámily s realitou svých komunit. Přítomny a spokojeny s programem byly i překladatelky ze slovenské komunity.

Důležitou součástí setkání bylo představení dvou knih, které Sdružení nedávno vydalo (vročení 2023), obě úzce souvisejících s bilingvismem. Jde jednak o sborník svědectví o italsko-českém bilingvismu těch, kteří jako bilingvní vyrůstali, nebo těch, kteří se bilingvismem vyrovnávali jako rodiče či působí v této oblasti jako odborníci. Druhou představenou publikací je sborník příspěvků z mezinárodní konference o úloze překladatele v odborném překladu. Oba sborníky vyšly v nakladatelství GSE Edizioni s laskavou podporou

Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České

republiky a pod záštitou Odboru školství Radnice městské části II – Roma Capitale („Spřízněné duše“) a s podporou Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky („Český a italský právní řád“).

Sborník „Spřízněné duše. Svědectví o hodnotě bilingvismu“ představila Kateřina Di Paola Zoufalová, která příspěvky připravila k vydání. „V důsledku globalizace, mobility nebo migrace dochází v posledním desetiletí  k intenzivnějšímu sbližování jak kultur, tak jazyků. Bilingvismus jako komunikační fenomén je v dnešní době rozšířeným jevem. Výše jmenované procesy vedou vědce k uznání bilingvismu jako společenského a kulturního fenoménu současné doby.“ Massimo Biondi, ředitel nakladatelství GSE Edizioni, které knihu vydalo, připomněl: „Být nebo se stát bilingvním či multilingvím jedincem je kulturním dobrodružstvím, velmi hlubokou osobní zkušeností, jež zahrnuje člověka z mnoha stránek, od banálně kulturních až po psychologické a životní, od systémů přesvědčení a víry až po životní plány, které si každý jedinec s sebou nese, až po jeho vztahy s ostatními jedinci, vztahy ke světu citů a emocí.“

Sborník „Český a italský právní řád: role překladatele. Sborník příspěvků z mezinárodního

semináře o překladu“ představila Věra Krejčíková, která sborník redigovala.

Slavnostní setkání uzavřel Prof. Vinicio D’Annunzio svým příspěvkem o bilinguismu z pohledu neurologa. Příspěvek ukončil slovy: „Člověk je geneticky naprogramován, aby byl bilingvním.“ Výměna zkušeností v průběhu setkání přinesla mnoho zajímavých náhledů do problematiky a obohacující konfrontaci mezi několika vícejazyčnými komunitami působícími v hlavním městě Římě.                                                                   (kr)

Sborníky, které byly během setkání představeny:

Anime gemelle. Testimonianze sul valore del bilinguismo. A cura di Kateřina Di Paola Zoufalová. / Spřízněné duše. Svědectví o hodnotě bilingvismu. Připravila Kateřina Di Paola Zoufalová. GSE Edizioni: Roma 2023. ISBN 979-12-80599-07-0.

Ordinamento giuridico ceco e italiano: il ruolo del traduttore. Atti del seminario internazionale sulla traduzione. Roma 8 novembre 2022. A cura di Věra Krejčíková. Český a italský právní řád: role překladatele / Sborník příspěvků z mezinárodního semináře o překladu. Redigovala Věra Krejčíková. Řím 8. listopadu 2022.
GSE Edizioni: Roma 2023. ISBN 979-12-80599-05-6.

21. únor se od roku 1999 v celém světě připomíná jako Mezinárodní den mateřského jazyka. Oceňuje se při něm význam mateřského jazyka a rozmanitost, kterou přináší vícejazyčnost. Zavedla ho UNESCO. Ústředním tématem Mezinárodního dne mateřského jazyka 2023 je „Vícejazyčná výchova“. Soustředí se na možnosti využití vícejazyčnosti v mnoha kontextech, a tedy nejen ve školním a rodinném, a jako na faktor, který usnadňuje osvojování si dalších jazyků.

Více k Mezinárodnímu dni mateřského jazyka:  https://www.mzv.cz/copenhagen/cz/novinky/mezinarodni_den_materskeho_jazyka.html

Back To Top

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies z naší strany. vice

Tyto stránky používají soubory cookie k zajištění co nejlepšího zážitku při prohlížení. Pokračováním v používání této stránky bez změny nastavení cookie nebo klepnutím na tlačítko "Přijmout" povolíte jejich použití.

Zavřít