skip to Main Content

10. SETKÁNÍ ČESKÝCH ŠKOL Z ITÁLIE

Ve dnech 24.-25. dubna 2023 se v Praze konalo 10. setkání Českých škol z Itálie (dále jen Setkání) na téma „Metodika výuky bilingvních dětí v českých školách; konfrontace metodik výuky v zahraničí a v České republice a specifika výuky češtiny v italském prostředí“. Šlo vůbec o první Setkání těchto škol mimo území Itálie.  Důvodem konání této již tradiční konference (jde o 10. setkání!) přímo v Praze bylo posílení reálného propojení výsledků desetileté práce českých škol v Itálii s českým prostředím a českým školským systémem. Setkání uspořádaly Česká škola ve Florencii a Česká škola v Neapoli ve spolupráci s Českými školami v Římě, Miláně a Bologni. Kromě italských Českých škol se setkání zúčastnili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstva zahraničních věcí (MZV), Stálé komise pro krajany při Senátu ČR a Základní školy J. Gutha-Jarkovského i dalších institucí. Na Setkání byly přítomny i Lucie Slavíková-Boucher, předsedkyně spolku Česká škola bez hranic (ČSBH), a Iva Jírovská, členka výboru ČSBH. Přítomní hosté ocenili vzor spolupráce Českých škol v Itálii, které se snaží o jednotné vytváření školních programů, informují se o své činnosti, vzájemně se podporují a dbají na to, aby se v rámci jednotlivých sdružení s rozvojem školy udržovaly další krajanské aktivity. Setkání se zúčastnili i přizvaní hosté z českých škol ve Švýcarsku a Španělsku, kteří měli zájem se inspirovat zkušenostmi z dlouholeté práce škol v Itálii. Za Českou školu Řím (Škola) byly na Setkání přítomny Kateřina Di Paola Zoufalová, ředitelka Školy, a Monika Kramná, učitelka a referentka pro organizaci výuky na prvním stupni.

Kromě hlavních témat programu Setkání, se diskutovalo také o teprve nedávném přechodu od distanční výuky k prezenční, nebo případně kombinované výuce, o potřebě vytvořit jednotné výukové materiály pro zahraniční školy, o nástavbových programech jako o velmi účinném nástroji k prohloubení výuky, ale i o nutnosti finančního zajištění chodu výuky v zahraničních školách, aby bylo možno nadále udržet vysokou kvalitu zúčastněných učitelů.
Účastníci setkání byli přijati na MŠMT, na MZV i v Senátu ČR. Navštívili také knihovnu Libri prohibiti.
K programu patřila i prohlídka Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského (NPMK), které patří k nepostradatelným spolupracovníkům italských Českých škol od jejich založení a spolupráce s touto institucí je jedním ze spojujících článků mezi školami při činnosti a jejím plánování.

Velmi důležitá byla praktická část Setkání, kdy zástupci Českých škol mohli být jako hosté přítomni přímo ve výuce ve třídách na Základní škole a Gymnáziu Jiřího Gutha-Jarkovského. Jitka Kendíková, ředitelka těchto škol, je kromě jiného garantkou Školního vzdělávacího programu (ŠVP) naší školy a předsedá při přezkoušení žáků na konci školního roku. Sleduje naši školu od jejího založení a její ZŠ J. Gutha Jarkovského je pro naše žáky tzv. kmenovou školou.

Celkově lže shrnout, že při diskusích se projednala řada důležitých otázek týkajících jak samotné výuky, tak i spolupráce mezi více školami na území jednoho státu (v našem případě Itálie) a zároveň i spolupráce mezi zahraničními školami a českými vládními institucemi. Všichni se shodli, že je velmi užitečné organizovat setkání tohoto druhu i v budoucnosti.

Další setkání se bude konat příští rok v Miláně a jeho organizátorkou bude Česká škola Milán.             (kr)

 

Více:

Český rozhlas: V Praze se sešly české školy z Itálie. Je třeba mít jednotné výukové materiály a učitele zaplatit

https://cesky.radio.cz/v-praze-se-sesly-ceske-skoly-z-italie-je-treba-mit-jednotne-vyukove-materialy-a-8781313

MŠMT: 10. setkání českých škol působících v Itálii: https://www.msmt.cz/10-setkani-ceskych-skol-pusobicich-v-italii

MZV: Regionální setkání českých krajanských škol v Itálii pořádané poprvé v Praze: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/regionalni_setkani_ceskych_krajanskych.html

ZŠ a Gymnázium J. Gutha-Jarkovského: https://www.truhla.cz/

NPMK: https://www.npmk.cz/

Libri prohibiti: https://www.libpro.cz/

Česká škola bez hranic:  https://csbh.cz/

Back To Top

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies z naší strany. vice

Tyto stránky používají soubory cookie k zajištění co nejlepšího zážitku při prohlížení. Pokračováním v používání této stránky bez změny nastavení cookie nebo klepnutím na tlačítko "Přijmout" povolíte jejich použití.

Zavřít