skip to Main Content

ČESKÁ ŠKOLA ŘÍM UKONČILA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

V sobotu 3. června 2023 Česká škola Řím (nadále jen Škola) úspěšně dokončila školní rok 2022/23. Slavnostní akce se zúčastnili rektor Papežské koleje Nepomucenum otec Roman Czudek a vicerektor Vojtěch Novotný. Velkou poctou pro Školu bylo, že ji navštívil velvyslanec České republiky v Itálii, Jeho Excelence Jan Kohout.  Všechny přítomné přivítala ředitelka Školy Kateřina Di Paola Zoufalová. Vicerektor V. Novotný  zahrál českou národní hymnu (housle). Italskou hymnu zapěl Andrea Lombardi, jeden z italských tatínků, za doprovodu celého shromáždění. Následovala vystoupení otce rektora Papežské koleje a pana velvyslance.

Bohatou školní i mimoškolní činnost uskutečněnou v tomto školním roce vyhodnotila Květoslava Rubešová, zodpovědná za metodiku. Nastínila také některé plány do budoucna. Sdělila, že od školního roku 2023/24 bude Škola pokračovat jako smluvní škola (2. cyklus) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT). Novou referentkou na MŠMT pro české školy v zahraničí je paní Michaela Burdková, která se zúčastní i přípravy nového nástavbového programu (dále jen NP) pro naši školu. O NP věnovaném tvorbě pro děti a mládež kardinála Tomáše Špidlíka informoval Tomáš Moučka, bohoslovec z Nepomucena, pedagogický asistent a lektor pro tento NP. Vystoupily také stážistky, Anna Hartlová (ERASMUS+, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) a Anna Bartoňová (ERASMUS+, Univerzita Palackého v Olomouci), které v červnu 2023 stáž končí. Shromáždění pozdravil také Daniel Vychodil, bohoslovec z Nepomucena, který ve škole působil jako pedagogický asistent ve 4. a 5. třídě.

Podrobnější informace o druhém pololetí ve Škole si budete moci přečíst v novém čísle Římských listů.

Vystoupení se svými žáky připravily učitelka Monika Kramná (pocta Jaroslavu Seifertovi, 1. a 2. třída) a Anna Bartoňová (zpívaná báseň Karkulka, 3. třída). Žáci 8. ročníku předali potom upomínkové dary – výrobky z keramické dílny – panu velvyslanci a otcům rektorovi a vicerektorovi Nepomucena a také sestře Vojtěše.

Výherci druhého ročníku mezinárodní soutěže obdrželi knižní odměny, které jim zaslali organizátoři soutěže „ČESKY rozumím, mluvím, čtu, píšu a překládám! Cena Tomáše Grulicha pro mladé překladatele a historiky“ (Česká škola bez hranic). Více o vítězích: https://associazionepraga.it/cs/2023/02/15/zakyne-a-studenti-ceske-skoly-rim-byli-oceneni-ve-druhem-rocniku-prekladatelske-souteze-cesky-rozumim-mluvim-ctu-pisu-a-prekladam-cena-tomase-grulicha-pro-mlade-prekladatele-a-historiky/.

Následovalo rozdání osvědčení a vysvědčení, která žákyně a žáci převzali z rukou pana velvyslance Jana Kohouta.

Závěrečná část setkání patřila promítnutí výsledných prací absolventů kurzu rozšířené výuky Českého jazyka a literatury. Ve druhém pololetí se účastníci kromě jiného věnovali studiu přírodověděckého názvosloví. Promítání uvedla Anna Bartoňová, učitelka v tomu kurzu. Jde o krátká videa natočená během společné návštěvy v Bioparku v Římě. Výsledné práce sklidily zasloužený zájem přítomných dětí, rodičů a přátel školy.

Setkání bylo zakončeno společným zpěvem písně „Ach synku, synku“.

Dopoledne pokračovalo zahradní slavností v parku Nepomucena. Občerstvení obstaraly rodiny žáků.

Činnost školy však ještě nekončí. I letos se bude konat letní příměstský tábor České školy Řím.

Vedení a celý učitelský sbor České školy Řím děkují všem dětem, žákům a studentům za živý zájem o výuku. Rodičům děkujeme za obětavou a trvalou pomoc a oporu, bez niž by se Škola nemohla konat. Zvláštní poděkování patří italským tatínkům.

Z celého srdce děkujeme vedení Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého za všestrannou, trvalou a obětavou pomoc a podporu.

A všem dalším spolupracovníkům za nezištnou podporu.

Krásné prázdniny a na shledanou ve školním roce 2023/2024.                (kr)

 

Více:
Rozhovor s ředitelkou školy v TV NOE (Zpravodajské Noeviny) z 6. června 2023:  https://www.tvnoe.cz/porad/37560-zpravodajske-noeviny-6-6-2023

Výsledné práce absolventů kurzu rozšířené výuky Českého jazyka a literatury (2. pololetí): https://youtu.be/lT9LZ_2VoA4

 

Back To Top

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies z naší strany. vice

Tyto stránky používají soubory cookie k zajištění co nejlepšího zážitku při prohlížení. Pokračováním v používání této stránky bez změny nastavení cookie nebo klepnutím na tlačítko "Přijmout" povolíte jejich použití.

Zavřít