skip to Main Content

U PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ NAROZENÍ A. M. RIPELLINA ASSOCIAZIONE PRAGA PŘEDSTAVILA NOVOU PUBLIKACI

V pondělí 4. prosince 2023 Associazione Praga (Řím) a Associazione Lucerna (Bologna) ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Římě (dále také jen Velvyslanectví) a Českým centrem Řím představily novou básnickou antologii Tra Roma e Praga / Mezi Římem a Prahou. Jde o antologii vydanou na počest
významného italského slavisty a bohemisty a vynikajícího básníka Angela Marii Ripellina. Akce se konala v den 100. výročí jeho narození (narozen 4. prosince 1923 – zemřel 21. dubna 1978). Slavnostní večer se konal v prostorách Velvyslanectví. V antologii se setkává devět básníků, jeden malíř a jedna překladatelka, kteří žijí mezi Itálií a Českou republikou. Spojuje je obdiv a úcta k A. M. Ripellinovi, jejich učiteli nebo vzoru.

Vzpomínkový večer zahájila Kateřina Di Paola Zoufalová, předsedkyně sdružení Associazione Praga (dále také jen Sdružení). Krátce pozdravila publikum a představila editora a básníky přítomné v sále.

Za Velvyslanectví vystoupil se shrnujícím příspěvkem v italštině J. E. Jan Kohout, velvyslanec ČR v Itálii. Zamyslel se nad významem A. M. Ripellina pro italskou a českou kulturu. Poděkoval také všem, kdo se na přípravě tohoto vzpomínkového a literárního večera podíleli, a vyzvedl význam působení českých krajanských organizací v Itálii. Jejich podpora ze strany Velvyslanectví i nadále zůstane na programu státních institucí.

Následovala úvaha Věry Krejčíkové, která se ujala nelehkého úkolu převést téměř všechny básně jak z italštiny do češtiny, tak z češtiny do italštiny. Z pohledu překladatelky se pozastavila u technických poznámek, jak přistupovat k vlastnímu překladu básní zastoupených v antologii. Dále informovala, že jde o čtvrtou knihu, které Sdružení připravilo, a že všechny knihy jsou vydávány zásadně dvojjazyčně. Vždyť všechny tyto projekty mají jeden společný cíl, a tím je podpora česko-italského bilingvismu. Prozradila také, že už se připravuje další kniha, jejíž uvedení se plánuje na únor 2024 u příležitosti Mezinárodního dne mateřského jazyka. Na závěr pozdravil přítomné publikum Andrea Louis Ballardini, předseda kulturního sdružení Lucerna a ilustrátor antologie.

Básně A. M. Ripellina a básně autorů, kteří se podíleli svými příspěvky na knize „Mezi Římem a Prahou“, přednesl Pino Censi za doprovodu houslistky Terezy Homolové, stážistky v České škole Řím. Nadšené publikum mělo možnost vyslechnout po strhujícím recitálu svědectví Ripellinových studentů, básníka Antonia Sagreda a Gianfranca Evangelisty.

Studentský amarcord o tom, jak vůdčí postava, v tomto případě univerzitní pedagog A. M. Ripellino, může svým charismatem výrazně zasáhnout do života mladého člověka nebo mu dokonce život změnit. Dojemná svědectví dávných a neopakovatelných dob přitáhla pozornost všech přítomných. Poté bohemista a
významný překladatel z češtiny Giuseppe Dierna na závěr vzpomínkového večera u příležitosti stého výročí narození Angela Maria Ripellina informoval, že právě ve stejný den konání vzpomínkového večera, v pondělí 4. prosince, byla slavnostně instalována v Muzeu literatury v Praze vitrína věnována Angelovi Marii Ripellinovi. Ve vitríně jsou vystaveny knihy a archiválie, dedikace Vladimíru Holanovi, kalendárium a vzpomínkový text Giuseppe Dierny. Autor textu, očividně silně dojat, přečetl přítomnému publiku na závěr večera tento text v českém a italském jazyce a symbolicky tím propojil Řím a Prahu právě v den stého výročí narození Angela Marii Ripellina.

Hosté spolu s přítomnými básníky, editorem, zástupci Velvyslanectví, ředitelem Českého centra Řím panem Robertem Mikolášem a organizátory celé akce měli možnost se vzájemně pozdravit a vyměnit si své dojmy na závěr večera při slavnostním přípitku a tradičním českém občerstvení.

 

Kniha:
Tra Roma e Praga / Mezi Římem a Prahou. Antologie na počest Angela Marii Ripellina /Antologia in onore di Angelo Maria Ripellino
Připravila: Kateřina Di Paola Zoufalová
Pokud není uvedeno jinak, do češtiny i do italštiny přeložila Věra Krejčíková
Ediční redaktorka: Věra Krejčíková
Předmluva: Kateřina Di Paola Zoufalová
Poznámka překladatelky: Věra Krejčíková
Ediční poznámka: Věra Krejčíková (obsahuje jen informace o ilustrátorovi)
Nakladatel a rok vydání: GSE Edizioni: Roma 2023.
104 stran. ISBN 979-12-80599-08-7

Kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva zahraničí České republiky a Velvyslanectví České republiky v Římě.  (kr-kz)

Více:
Informace o knize na webových stránkách mezinárodního literárního časopisu L´Ombra delle Parole:
https://lombradelleparole.wordpress.com/2023/12/06/tra-roma-e-praga-antologia-di-poesia-in-onore-di-angelo-maria-ripellino-gse-edizioni-2023-pp-100-e-16-00-a-cura-di-katerina-di-paola-zoufalova-poesie-di-antonio-sagredo-filadelfo-giuliano-jana/

Back To Top

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies z naší strany. vice

Tyto stránky používají soubory cookie k zajištění co nejlepšího zážitku při prohlížení. Pokračováním v používání této stránky bez změny nastavení cookie nebo klepnutím na tlačítko "Přijmout" povolíte jejich použití.

Zavřít