skip to Main Content

NOVÁ PUBLIKACE SDRUŽENÍ ASSOCIAZIONE PRAGA BYLA PŘEDSTAVENA ČLENŮM A PŘÁTELŮM ČESKÉ REPUBLIKY

V sobotu 20. ledna 2024 Associazione Praga představila svým členům novou básnickou antologii „Tra Roma e Praga / Mezi Římem a Prahou“. Jde o antologii vydanou na počest významného italského slavisty a bohemisty a vynikajícího básníka Angela Marii Ripellina. Akce se konala ke 100. výročí jeho narození (narozen 4. prosince 1923 – zemřel 21. dubna 1978) v Papežské koleji Nepomucenum. V antologii se setkává devět básníků, jeden malíř a jedna překladatelka, kteří žijí mezi Itálií a Českou republikou. Spojuje je obdiv a úcta k A. M. Ripellinovi.

Setkání zahájila Kateřina Di Paola Zoufalová, předsedkyně sdružení Associazione Praga (dále také jen Sdružení). Protože se setkání konalo v době, kdy si připomínáme 55. výročí úmrtí Jana Palacha, byla na úvod zařazena báseň Antonia Sagreda věnovaná Janu Palachovi („a Jan Palach“, 6. ledna 2024).

Osobní svědectví o A. M. Ripellinovi podal Antonio Sagredo. Zavzpomínal, jak vůdčí postava, v tomto případě univerzitní pedagog A. M. Ripellino, může svým charismatem výrazně zasáhnout do života mladého člověka nebo mu dokonce život změnit. Kateřina Di Paola Zoufalová připomněla Ripellinovu knihu „Magická Praha“, která se pro celé generace italských bohemistů a čtenářů vůbec stala důležitým a již mýtickým opěrným bodem.

Následovala vystoupení paní Kláry von Kriegsheim Kadlecové, zástupkyně velvyslance ČR v Itálii, a Roberta Mikoláše, ředitele Českého centra Řím.  Z pohledu překladatelky knihu představila Věra Krejčíková, překladatelka. Ta také informovala, že jde o čtvrtou knihu, které Sdružení připravilo, a že všechny knihy Sdružení jsou vydávány zásadně dvojjazyčně. Všechny tyto projekty mají jeden společný cíl, a tím je podpora česko-italského bilingvismu. Z básníků zastoupených v antologii byli osobně přítomni Andrea Luise, Antonio Sagredo a Kateřina Zoufalová.

Po přivítání a pozdravech si přítomní mohli vyslechnout ukázky z nové knihy ve strhujícím podání Pina Censiho (italsky) a Moniky Kramné (česky) za houslového doprovodu Terezy Homolové. Předneseny byly básně těchto autorů (v pořadí, ve kterém byly básně předneseny): Antonio Sagredo, Michael Fantauzzi, Andrea Luise, Filadelfio Giuliano, Flavio R. G. Mela, Roberto dall’Olio, Jana Sovová, Marcel Sauer, Kateřina Di Paola Zoufalová. Závěr vystoupení patřil opět A. M. Ripellinovi. Poému „Vivere“ přednesl Pino Censi.

Představení knihy se zúčastnili také studenti 9. ročníku České školy Řím.

Na závěr setkání se hosté spolu s přítomnými básníky, zástupkyní Velvyslanectví paní Klárou von Kriegsheim Kadlecovou, ředitelem Českého centra Řím panem Robertem Mikolášem a organizátory celé akce měli možnost vzájemně pozdravit a vyměnit si své dojmy při přípitku a malém občerstvení.

Další:

Back To Top

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies z naší strany. vice

Tyto stránky používají soubory cookie k zajištění co nejlepšího zážitku při prohlížení. Pokračováním v používání této stránky bez změny nastavení cookie nebo klepnutím na tlačítko "Přijmout" povolíte jejich použití.

Zavřít