skip to Main Content

11. SETKÁNÍ ČESKÝCH ŠKOL V ITÁLII

Ve dnech 2.-3. března 2024 se konalo 11. setkání Českých škol v Miláně. Organizovala je Česká škola Milán a konalo se pod záštitou Spolku krajanů a přátel České republiky ve spolupráci s Generálním konzulátem České republiky v Miláně. Setkání Českých škol v Itálii se koná zpravidla jednou ročně (s výjimkou období pandemie). Je zamýšleno jako místo pro seznámení se s novinkami v jednotlivých školách, ke kterým došlo
od posledního setkání, a pro diskusi o problémech spojených s výukou češtiny a českých reálií v zahraničí. Celkově jde tedy o vzájemnou výměnu kladných, ale i záporných didaktických zkušeností. Letošního setkání se zúčastnilo všech pět Českých škol v Itálii (Milán, Bologna, Florencie, Řím, Neapol). Svými zkušenostmi přispěli hosté z českých ministerstev: JUDr. Jiří Krátký M.A. – zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR, Mgr. Michaela Burdková z Odboru předškolního a základního vzdělávání MŠMT ČR, Mgr. Svatopluk Pohořelý vedoucí Oddělení organizace předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT ČR, a PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ a Gymnázia J.Gutha-Jarkovského v Praze (Poznámka – dále jsou tito zúčastnění uváděni bez titulů).

Setkání začalo prohlídkou školy Instituto Marcelline, kde se koná výuka České školy Milán.

Od 10:30 potom následovala oficiální část 11. setkání, a to na Generálním konzulátě v Miláně. Slavnostní setkání uvedla Lucie Bubníková, ředitelka České školy Milán. Po ní následovaly pozdravy a vystoupení českých institucí. Nejprve přítomné pozdravil Ing. Ivan Počuch, generální konzul ČR. Vysoce ocenil činnost Českých škol v Itálii a pozdravil hosty z ministerstev i z dalších institucí a všechny zúčastněné školy.
Následovalo vystoupení pana Jiřího Krátkého z MZV. Ve svém příspěvku se zamyslel jak nad podmínkami českých škol v zahraničí, tak všeobecně nad potřebami krajanů. MZV se dlouhodobě snaží, aby se krajané stali plnohodnotnými občany České republiky. K tomu patří např. důsledné prosazování korespondenční volby a otázky spojené s českým občanstvím.  Protože se připravuje nový pětiletý plán týkající se českého kulturního dědictví, budou i krajané přizváni na spolupráci k tomuto projektu. Zvláštní pozornosti si zaslouží české školy v zahraniční (v nejširším smyslu), neboť je nutné brát v úvahu jejich zvláštní postavení a specifické podmínky, ve kterých pracují.

S. Pohořelý a M. Burdková mluvili o aktualitách v českém školství, a to jak ve školství doma, v České republice, tak ve školství týkající se českých škol v zahraničí. S. Pohořelý mluvil o zkušenostech českých zahraničních škol z doby pandemie. Právě ta urychlila rozvoj metodické podpory pro české školy v zahraničí, a tím i pro kmenové školy v České republice. Mluvilo se také o velké revizi rámcových vzdělávacích programů. A otázkou do diskuse bylo: Jaké je postavení rodičů dětí, které navštěvují českou školu v zahraničí? Jde z jejich strany ještě o spolupráci, nebo jde vlastně o službu? M. Burdková se podělila o zkušenosti z práce, kterou na MŠMT koordinuje už rok, s desítkami českých škol v zahraničí a pochválila i činnost, energii a nadšení, se kterým se učitelé v českých zahraničních školách svému poslání věnují.

Paní J. Kendíková, která stála u zrodu českých zahraničních škol, zhodnotila spolupráci škol a ministerstev, poděkovala všem za obětavou práci a vyjádřila i názor, že výměna zkušeností mezi českými zahraničními školami je prospěšná i pro její školu (pro většinu žáků v italských Českých školách jde o školu kmenovou).

Následovala vystoupení všech zúčastněných škol – Milán, Bologna, Florencie, Řím, Neapol.

Za Českou školu Řím se zúčastnily Kateřina Di Paola Zoufalová, odpovědná za projekt, Monika Kramná, koordinátorka pro 1. stupeň, a Květoslava Rubešová, koordinátorka pro 2. stupeň a pro nástavbové programy (dále také jen NP), s prezentací „K některým tématům ve školní praxi v zahraničí“. K. Zoufalová přednesla příspěvek „Kreativita a spolupráce“ (schéma k příspěvku je zde pod textem), v němž vycházela z úzce propojené spolupráce mezi sdružením Associazione Praga a Českou školou Řím, a postupně ilustrovala, jak a jakými směry se tato spolupráce dále rozvíjí. K. Rubešová nastínila didaktický postup a metody při uskutečňování NP „Historie a význam československých legií v Itálii a jejich význam a podíl při vzniku Československa jako příspěvek pro posílení uvědomění česko-italských vztahů“. M. Kramná připravila vysoce aktuální úvahu na téma „Práce s dětmi s vývojovými a řečovými vadami“, v němž se mimo jiné zabývá dysfázií. Doufáme, že bude možno se na příštím Setkání zabývat takovými a s tím spojenými dalšími problémy podrobněji.

V rámci našeho příspěvku vystoupila paní M. Burdková a informovala o společném projektu, který byl zahájen v České škole Řím – „Italské stopy v Praze“, jehož je spoluautorkou. Více o projektu na našich webových stránkách.

Zástupcům škol byly dány k dispozici pracovní listy (PL) k NP, které vypracovaly učitelky pod vedením K. Rubešové pro potřeby Školy.  PL se vztahují k NP uskutečněným v minulém a letošním školním roce. Přítomni byly seznámeni i s publikační činností Sdružení. Účastníkům Setkání byla také představena právě vydaná knížečka „Haiku v České škole Řím. Učitelky a žáci“, připravená k Mezinárodnímu dni mateřského jazyka 2024.

Program potom pokračoval při neformálních setkáních.

Pěkným zpestřením programu byla návštěva v divadelním muzeu Museo Teatrale alla Scala v neděli 3. března dopoledne.

Celkově lze shrnout, že setkání tohoto druhu jsou velmi vhodná pro prohlubování spolupráce mezi jednotlivými Českými školami v Itálii, a to zvláště k diskusi o naléhavých a problematických otázkách.  Zároveň přinášejí mnoho zajímavého i ve spolupráci s českými vládními institucemi, které se českým školstvím v zahraničí zabývají a podporují je a vždy informují o aktuálních novinkách z resortu svých ministerstev ve vztahu ke krajanům a českým školám obecně.

Děkujeme organizátorům za uspořádání tohoto Setkání. 12. setkání Českých škol v Itálii se bude konat v roce 2025 a jeho organizátorkou bude Associazione Praga/Česká škola Řím.

Děkujeme paní M. Burdkové a panu S. Pohořelému za poskytnutí prezentace „Aktuální informace ze školství v ČR“. Informace nám budou dobře sloužit v naší školní praxi.                                               (kr)

Můžete se také podívat sem:
https://milano.czechcentres.cz/blog/2024/03/setkani-ceskych-skol-v-milane

Back To Top

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies z naší strany. vice

Tyto stránky používají soubory cookie k zajištění co nejlepšího zážitku při prohlížení. Pokračováním v používání této stránky bez změny nastavení cookie nebo klepnutím na tlačítko "Přijmout" povolíte jejich použití.

Zavřít