skip to Main Content

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/24 V ČESKÉ ŠKOLE ŘÍM

Dne 8. června 2024 se v Papežské koleji Nepomucenum konalo slavnostní ukončení školního roku 2023/24 České školy Řím. Tato událost byla příležitostí k ohlédnutí se za uplynulým rokem plným aktivit a úspěchů a k předání osvědčení a vysvědčení žákům. Součástí akce byla výstava žákovských prací, které vznikly v rámci nástavbového projektu (NP) „Italské stopy v Praze“ a s ním spojené výtvarné dílny. NP probíhá ve spolupráci s MŠMT a jeho spoluautorkou je paní Michaela Burdková.

Slavnostní akce byla zahájena přivítáním všech přítomných (Kateřina Di Paola Zoufalová, předsedkyně sdružení Associazione Praga a ředitelka České školy Řím) a úvodními projevy rektora Nepomucena otce Romana Czudka a velvyslance České republiky v Itálii, J. E. Jana Kohouta. Rektor Nepomucena ve svém proslovu vyzdvihl důležitost vícejazyčného vzdělávání a účasti na vnímání dvou kultur z hlediska bilingvních dětí. Poděkoval učitelům, rodičům i žákům za jejich nasazení a píli. Velvyslanec Jan Kohout pak zdůraznil význam českého jazyka a kultury v zahraničí a poté slavnostně předal osvědčení a vysvědčení žákům mateřské i základní školy.

Uplynulý školní rok byl plný různorodých aktivit, a to nejen těch úzce spojených se Školním vzdělávacím programem. Byly realizovány projekty zaměřené na českou historii a literaturu, které pomohly studentům lépe porozumět jejich kořenům, jako NP o československých legiích v Itálii za první světové války. Absolventi Školy měli možnost připravovat se k certifikované zkoušce z češtiny (CCE). Žáci i studenti se mohli účastnit mezinárodní překladatelské soutěže, kde prokázali své jazykové schopnosti a získali cenné zkušenosti. Podrobné informace a zajímavosti z činnosti Školy najdete v novém čísle Římských listů. Je v nich i anketa, kde se ke svým zkušenostem vyjadřují naše letošní spolupracovnice a spolupracovník. Zbylé dva příspěvky si můžete přečíst zde.

Během slavnostního programu byli představeni studenti, kteří ukončili svou povinnou školní docházku podle českých Rámcových vzdělávacích programů. Tito studenti obdrželi zvláštní ocenění za své úsilí a výsledky. Každý z těchto nových absolventů se podělil s přítomnými o své zkušenosti a zážitky v průběhu devíti let, kdy Školu navštěvoval. Jejich rodiny, přátelé i učitelé jim poblahopřáli a popřáli mnoho úspěchů v jejich dalším studiu a osobním životě.

Součástí slavnostního ukončení bylo i představení programu „Filmového léta České školy Řím“. Jde o akci, kterou Škola nabízí jako letní tábor, který se letos z organizačních důvodů bude konat distančně. Filmové léto nabídne žákům a studentům seznámení s některými českými filmy, které vznikly na základě literární předlohy. Jde tedy o mezioborovou akci, při níž se spojuje literatura, filmové umění i české reálie (předmět České země včera a dnes“).

Na závěr ředitelka Školy představila plány na budoucí školní rok včetně nové organizace sobotních setkání. Rozvrh setkání je již nyní přístupný na webových stránkách Školy. Bude se také pokračovat v podpoře překladatelských, výtvarných a literárních soutěží.

Po oficiální části se všichni zúčastnili zahradní slavnosti, kterou obstarali rodiče. Slavnost byla zakončena grilováním, které vytvořilo příjemnou atmosféru pro neformální setkání a posílení komunity školy.

Celá událost byla důkazem úspěšného a aktivního roku v České škole Řím a slibným začátkem dalšího období plného nových výzev a příležitostí.

Krásné léto!                                                                                                                                                 (kr)

Back To Top

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies z naší strany. vice

Tyto stránky používají soubory cookie k zajištění co nejlepšího zážitku při prohlížení. Pokračováním v používání této stránky bez změny nastavení cookie nebo klepnutím na tlačítko "Přijmout" povolíte jejich použití.

Zavřít