17. března 2018 se konala valná hromada Associazione Praga

Na jejím letošním programu bylo vyhodnocení činnosti sdružení za rok 2017, shrnutí finanční situace a schválení vyúčtování za rok 2017, obnovení statutárních orgánů na rok 2018, návrh programu na rok 2018 a finanční rozvaha
na následující období.

Program sdružení v roce 2017 jako již tradičně zahrnoval události kulturního (konference, uvádění nových knih, filmové odpoledne) i sportovněodpočinkového charakteru (vycházky). Zvlášť je třeba jmenovat zahájení činnosti keramické dílny, která svým programem Český betlém významně přispívá k sérii akcí, které Associazione Praga pořádá ke 100. výročí založení Československa. Ke stálým součástem náplně činnosti Associazione patřil projekt Česká škola Řím a řada služeb pro členy, jako knihovna, internetové stránky, zpravodaj Římské listy; v roce 2017
se poprvé uskutečnil červnový příměstský tábor pro děti členů. Associazione pokračovala v úspěšné spolupráci s českými i italskými institucemi, včetně spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně (program ERASMUS+). Zvláštní poděkování patří vedení Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého za všestrannou podporu.

Valná hromada schválila konečné vyúčtování za rok 2017 a obnovila správní radu ve složení (abecedně) Monika Kramná (knihovnice), Věra Krejčíková (hospodářka), Eva Trlíková (místopředsedkyně), Vendula Ulrichová (členka rady), Kateřina Di Paola Zoufalová, která bude dál vykonávat funkci předsedkyně.

Navrhovaný program činnosti na rok 2018 vychází ze stálých bodů a zavedených projektů (Česká škola Řím, kulturní a sportovní akce, Římské listy); zvláště je třeba upozornit na akce
ke 100. výročí založení Československa (knihy, výstava), na konferenci ke 40. výročí úmrtí
A. M. Ripellina ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky, na uvedení knihy k 50. výročí okupace Československa v roce 1968 a na další konference (bilingvismus). Potěšitelné je, že Školní vzdělávací program, který Česká škola Řím předložila ke schválení českému Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, byl v těchto dnech schválen a škola očekává inspekci ze strany MŠMT, která by mohla být předzvěstí oficiálního uznání ČŠŘ.

Valná hromada následovně schválila program a finanční rozvahu na rok 2018.

Přítomni byli kromě jiného také upozorněni na uveřejnění nové knihy z pera členky Associazione (Martina Dvořáková).

Po ukončení valné hromady měli všichni možnost zhlédnout výstavu Tady nová republika, kterou Česká škola Řím uspořádala ve dnech 3.-17. března 2018 ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze; pro italsky mluvící publikum připravil komentovanou prohlídku student ČŠŘ Samuele Petrollini.

Poznámka: Zpravodaj Římské listy, program za uplynulé období a program na nejbližší pololetí (včetně aktualizací),  přehled služeb pro členy i informace o České škole Řím je možno kdykoli konzultovat
na těchto internetových stránkách.
(kr)

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies z naší strany. vice

Tyto stránky používají soubory cookie k zajištění co nejlepšího zážitku při prohlížení. Pokračováním v používání této stránky bez změny nastavení cookie nebo klepnutím na tlačítko "Přijmout" povolíte jejich použití.

Zavřít