skip to Main Content

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 V ČESKÉ ŠKOLE ŘÍM

10 LET OD ZALOŽENÍ ČESKÉ ŠKOLY ŘÍM

V sobotu 25. září 2021 začal v České škole Řím školní rok 2021/2022. Vzhledem k dále trvajícímu nouzovému stavu se setkání uskutečnilo ve formě venkovní výuky a za dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření.

Součástí slavnostního zahájení byla výstava z žákovských prací, které vznikly v rámci výtvarných a didaktických dílen k nástavbovému programu (NP) „Významné osobnosti českého původu v Itálii. Štěpán Zavřel – spisovatel, malíř a ilustrátor knih pro děti a mládež“.

Setkání zahájila a vedla ředitelka školy Kateřina Di Paola Zoufalová. Slavnostního zahájení se zúčastnil Otec Vojtěch Novotný, vicerektor Papežské koleje Nepomucenum. Všichni společně zazpívali českou státní hymnu za houslového doprovodu Otce Vojtěcha. Ten potom všechny přítomné pozdravil a popřál úspěch v novém školním roce.

Paní ředitelka seznámila děti a rodiče s organizací školního roku 2021/2022. V prvním pololetí se výuka pro 1. stupeň bude konat převážně jako prezenční, v některých případech jako venkovní a ve výjimečných případech na dálku. Také na 2. stupni se výuka bude konat ve smíšené formě, převažovat zatím bude výuka na dálku. Při prezenční i venkovní výuce je třeba přísně dodržovat všechna opatření, která jsou shrnuta v příloze ke Školnímu řádu ČŠŘ „Protiepidemická opatření v České škole Řím (ČŠŘ) při prezenční výuce ve školním roce 2021/2022“, se kterými byli přítomní žáci a rodiče seznámeni.

V 1. pololetí budou pomáhat s výukou i asistentskými pracemi pro školu i pro sdružení dvě stážistky z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Klára Boštíková a Adéla Jurčíková. Adéla byla kromě jiného pověřena výukou v 6. třídě, Klára bude pracovat v mateřské škole a na 1. stupni. Jsou pověřeny i dalšími úkoly spojenými především s výukou na dálku. Obě se představily milým pěveckým vystoupením. Jako pedagogická asistentka do MŠ nastoupila Magdaléna Sládková.

O některých bodech NP informovala ředitelka školy. Podrobněji se zmínila o připravovaném dokumentárním filmu o římských památkách a českých stopách v Římě k zakončení NP „Moje město Řím“ a o připravované knížce Š. Belvisi Chmelíčkové s ilustracemi dětí a žáků ČŠŘ. Dílo vzniklo v rámci NP „Významné osobnosti českého původu v Itálii. Štěpán Zavřel – spisovatel, malíř a ilustrátor knih pro děti a mládež“. Půjde vůbec o první knižní publikaci, kterou Česká škola Řím a Associazione Praga vydají. Učitelka Šárka Belvisi Chmelíčková, umělecká vedoucí tohoto NP, potom podrobněji ilustrovala průběh výtvarných dílen spojených s tímto programem.

K plánovaným progranům a akcím se mohli vyjádřit i rodiče.

Ihned po slavnostním zahájení se třídní učitelky se svými žákyněmi a žáky začaly věnovat prvním vyučovacím hodinám.

Vedení školy a učitelský sbor si uvědomují, že výuka na dálku vyžaduje mimořádné výkony ze strany žáků a trpělivost a obětovat ze strany rodičů, a všem děkuje za pochopení.

Do nového školního roku přeje učitelský sbor ČŠŘ hodně zdraví, sil a úspěchů všem dětem, žákyním a žákům, studentům i spolupracovníkům.                                                                                                                        (kr)

 

Back To Top

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies z naší strany. vice

Tyto stránky používají soubory cookie k zajištění co nejlepšího zážitku při prohlížení. Pokračováním v používání této stránky bez změny nastavení cookie nebo klepnutím na tlačítko "Přijmout" povolíte jejich použití.

Zavřít