skip to Main Content

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA ČLENŮ ASSOCIAZIONE PRAGA

Ve čtvrtek 28. dubna 2021 se konala valná hromada členů sdružení Associazione Praga.

Schůzi vedla předsedkyně sdružení Dott.ssa Kateřina Di Paola Zoufalová. Přivítala přítomné

a poděkovala jim za účast. Tajemnicí a zapisovatelkou průběhu jednání byla zvolena PhDr. Květoslava Rubešová.

Po schválení programu schůze členka Správní rady Dott.ssa Věra Krejčíková přednesla souhrnnou zprávu o hospodaření za rok 2021 (zpráva byla jednomyslně schválena).

Předsedkyně K. Di Paola Zoufalová následně podrobně referovala o činnosti za uplynulé období (2021), a to jak o činnosti sdružení, tak zvlášť o České škole Řím. Ve své zprávě se pozastavila

u jednotlivých akcí, které byly v roce 2021 uskutečněny, jako byly literární přednášky, vycházky

a pravidelné akce (pocta Janu Palachovi), kurzy vaření, setkání u příležitosti Mikulášské a vánoční setkání. Poděkovala knihovnici sdružení, paní Monice Kramné, za vzorné vedení knihovny, i vedoucí keramické dílny, Mgr. Šárce Belvisi Chmelíčkové. V hodnoceném období vyšla další dvě čísla Římských listů a jedno mimořádné číslo u příležitosti dvacátého výročí Associazione Praga.  Předsedkyně také připomněla přítomným obětavou podporu, kterou sdružení podporují Papežská kolej Nepomucenum a další i jednotliví spolupracovníci.

Následovala zevrubná zpráva o činnosti České školy Řím, o jejím základním školním vzdělávacím programu „Bránou jazyků ke tvé druhé vlasti“ i nástavbových projektech, jako jsou realizace ilustrované knihy inspirované Štěpánem Zavřelem „O Duhové Veverce”, realizace dokumentárního filmu „Moje město Řím” o římských památkách a českých stopách v Římě, o doprovodných akcích (výstavy, literární setkání, didaktické dílny pořádané ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou Jana Amose Komenského v Praze i samostatně, příležitostná venkovní výuka, duchovní setkání u příležitosti Mikulášské, setkání „Češi zpívají koledy” na náměstí Sv. Petra). Zprávu o činnosti jako celek členové jednomyslně schválili.

Shromáždění dále souhlasilo s tím, aby i v následujícím období pokračovala ve svých funkcích Správní rada, která byla zvolena na minulé valné hromadě – Kateřina Di Paola Zoufalová (předsedkyně), Eva Trlíková (místopředsedkyně), Věra Krejčíková (členka Správní rady), Monika Kramná (členka Správní rady), Šárka Belvisi Chmelíčková (členka Správní rady).

Předsedkyně K. Di Paola Zoufalová nadále členy seznámila s programem na rok 2022, který zahrnuje pravidelné osvědčené akce, jako jsou např. tematické výlety, které organizuje člen sdružení Dott. Maurizio Quilici, nebo shromáždění u příležitosti významných výročí a přednášky kulturního i jiného charakteru. Pokračuje projekt Česká škola Řím.

V této souvislosti se K. Di Paola Zoufalová podrobněji věnovala nástavbovému programu ČŠŘ (2021̶ 2022), který je vhodný i k mezigenerační spolupráci. Jedná se o projekt „Plánička, Bican, Masopust, Panenka, Vycpálek, Zeman, Nedvěd, Čech, Rosický, Poborský, Schick a další. Lidé a příběhy české kopané“. Jde o první NP ČŠŘ se sportovní tematikou (zodpovědná za realizaci projektu Květoslava Rubešová, učitelka České školy Řím).

Další činnost: pravidelná aktualizace webových stránek (texty Květoslava Rubešová a Teresa Mele), knihovna (správa, nákupy novinek, aktualizace katalogů – zodpovědná Monika Kramná), Římské listy (jsou plánovány dvě vydání, v červnu a v prosinci, redakční rada: Kateřina Di Paola Zoufalová, Věra Krejčíková, Eva Trlíková, Teresa Mele, Květoslava Rubešová). Webmaster je dále Vincenzo Bertrano, náš člen.

Plánované akce se podle epidemické situace uskuteční na dálku, nebo v tradiční formě. Program je zveřejňován a pravidelně aktualizován  na webových stránkách Sdružení a v Římských listech.

Věra Krejčíková přednesla podrobný návrh na předběžný rozpočet na rok 2022.

Návrh programu i předběžný rozpočet na rok 2022 valná hromada jednomyslně schválila.

Diskuze se zúčastnili někteří členové s vyjádřením o akcích a hodnocením o realizovaných činnostech. Byly především kladně vyhodnoceny kurz výtvarné výchovy a škola kuchyně. Nadále se do diskuze zapojila Danièle Nicot, členka sdružení, a to ohledně podrobných informací o knize „Alois Nebel”, která nedávno vyšla v novém nakladatelství Modern Times.

Předsedkyně K. Di Paola Zoufalová na závěr vyjádřila naději, že se co nejdříve současná epidemická situace uklidní a sdružení bude moci pokračovat ve své činnosti v těch formách, jak tomu bylo v minulosti.

Na závěr byli všichni přítomní přizváni k přípitku ke dvacátému výročí založení sdružení.        (kr)

Back To Top

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies z naší strany. vice

Tyto stránky používají soubory cookie k zajištění co nejlepšího zážitku při prohlížení. Pokračováním v používání této stránky bez změny nastavení cookie nebo klepnutím na tlačítko "Přijmout" povolíte jejich použití.

Zavřít