skip to Main Content

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 V ČESKÉ ŠKOLE ŘÍM

V sobotu 6. června 2020 se konalo závěrečné setkání k ukončení školního roku 2019/2020. Vzhledem k trvající nouzové situaci se i tato akce konala na dálku s využitím platformy Zoom Meetings. Setkání se zúčastnil celý učitelský sbor České školy Řím, školská rada, žákyně, žáci a děti, rodiče a přátelé ČŠŘ. Hlavním bodem programu bylo vyhodnocení celoroční práce ČŠŘ se zvláštním přihlédnutím k výuce na dálku ve 2. pololeti.

Organizátorka setkání: Kateřina Di Paola Zoufalová, ředitelka školy;

technická podpora: Eva Trlíková, učitelka ČŠŘ.

Videosetkání bylo zahájeno státní hymnou České republiky.

Poté vystoupila Kateřina Di Paola Zoufalová, ředitelka školy, která celkově zhodnotila plnění ŠVP „Bránou jazyků ke tvé druhé vlasti“ v  průběhu tohoto školního roku. Připomněla, jak pohotově ČŠŘ přešla v nouzové situaci na systém výuky na dálku a vyhnula se tím  případnému zpoždění v plnění závazného programu.

Poděkovala všem, kteří se o zdárný průběh druhého pololetí zasloužili – dětem a žákyním a žákům, kteří se nelehké situaci dokázali rychle přizpůsobit, učitelkám, které s nadšením pokračovaly v předávání vědomostí přes virtuální prostředí, rodičům menších i větších školaček a školáků, kteří obětavě podporovali své děti a v případě potřeby úzce spolupracovali s třídními učitelkami. Zvláštní poděkování vyjádřila stážistce Lucii Grebíkové, která v ČŠŘ zůstala do konce školního roku, ačkoli jako občanka České republiky měla možnost vrátit se domů.

Po vystoupení ředitelky se slova ujaly třídní učitelky a vyhodnotily výsledky svých tříd. Květoslava Rubešová promluvila o individuálním studiu v 7. třídě, o vyučování na dálku v 8. třídě a o přípravě na certifikovanou zkoušku z češtiny na Karlově univerzitě v Praze. Eva Trlíková se zabývala průběhem výuky v 7. třídě a nadšením svých žáků pro vyučování na dálku. Lucie Grebíková, která měla na starosti 3., 4. a 5. třídu, připomněla radosti a nevýhody učení, když se v jedné skupině sejde několik různých ročníků. Velmi nesnadný úkol měla Monika Kramná, učitelka v 1. a ve 2. třídě, neboť učit základy čtení a psaní na dálku je nezvyklé a náročné. Vybraní žáci z některých tříd potom vystoupili s vlastním vystoupením.

Po vyhodnocení výsledků na 1. a 2. stupni ZŠ následovala krátká diskuse. Jako rodič vystoupil pan Jiří Jílek, který se s uznáním vyjádřil k okamžitému a vynikajícímu zajištění výuky na dálku v ČŠŘ, když došlo k vyhlášení nouzového stavu. Za školskou radu vystoupila paní Šárka Petrollini a také ona vyjádřila poděkování vedení školy i učitelskému sboru.

Učitelka mateřské školy, Šárka Belvisi Chmelíčková, potom podrobně informovala o zajímavých projektech, kterým se s dětmi MŠ věnovala. Šlo jednak o program na podporu čtenářské gramotnosti „Z pohádky do pohádky aneb Čtení s maminkami“, kterým se děti zabývaly od začátku školního roku a pokračovaly v něm i po přechodu na výuku na dálku; tento projekt vycházel z nástavbového programu ČŠŘ 2018–2019. Jako reakci na změněné podmínky, kterým se i předškolní děti musely přizpůsobit, vytvořila paní učitelka Šárka ještě další projekt, který děti dále motivoval k práci na dálku – „Tajemný hrad a cesta za jeho tajemstvím“, což je detektivní pohádkový příběh na pokračování, na kterém se děti den po dni podílely. Prostřednictvím různých úkolů odkrývaly tajemství hradu, pomáhaly postavám překonávat překážky a jejich tvorba se tak stala přímo součástí děje. Vznikla tak knížka, která jim bude na dlouho připomínat toto podivné vyučování a vůbec zvláštní dobu.

Při videosetkání nechyběly informace o červnových projektech na dálku, které ČŠŘ uskuteční místo původně plánovaného letního příměstského tábora. Jsou to projekty „Moje město Řím“ – vedoucí projektu K. Di Paola Zoufalová – představení italského hlavního města očima dětí ČŠŘ s vytvořením vlastních videodokumentů; a „Česká Škola Řím Film Fest 20. století“ – vedoucí projektu E. Trlíková – společně sledovaná filmová představení a diskuse o nich.

S výhledem na školní rok 2020/2021 vystoupila ředitelka školy. ČŠŘ bude ve své činnosti pokračovat i v následujícím školním roce, ale přesnější organizační podmínky budou sděleny, až se celková (ještě dnes nouzová) situace ujasní.

Všichni přítomní děkují ředitelce školy K. Di Paola Zoufalové za nadšení, odpovědnost a profesionalitu, se kterými se řízení chodu ČŠŘ věnuje.

Setkání bylo ukončeno českou státní hymnou.

Podrobněji si o ČŠŘ ve školním roce 2019/2020 budete moci přečíst v novém čísle Římských listů.          (kr)

https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI  Hymna České republiky. Česká televize 2017 (youtube).

Back To Top

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies z naší strany. vice

Tyto stránky používají soubory cookie k zajištění co nejlepšího zážitku při prohlížení. Pokračováním v používání této stránky bez změny nastavení cookie nebo klepnutím na tlačítko "Přijmout" povolíte jejich použití.

Zavřít