skip to Main Content

ČESKÁ ŠKOLA ŘÍM ZAHÁJILA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

V sobotu 30. ledna 2021 se v krátkém celoškolním setkání (Skype) žákyně, žáci, rodiče a učitelky České školy Řím (ČŠŘ) rozloučili se stážistkou Gabrielou Šikulovou z MU v Brně, která se účastnila činnosti ČŠŘ od září 2020. Gabriela pro všechny přítomné předvedla praktické ukázky výuky Hudební výchovy (HV) na dálku pro předškolní děti a mladší žáky.

Kateřina Di Paola Zoufalová, ředitelka školy, potom stručně shrnula 1. pololetí v ČŠŘ a podala informace o nástavbových programech (NP) na 2. pololetí: „Moje město Řím” a „Významní krajané v Itálii”. Projekt o významných krajanech v Itálii se koná v rámci projektu “Podpora českého kulturního dědictví v zahraničí. V rámci mezioborových témat se bude zabývat dílem malíře, ilustrátora, spisovatele, učitele Štěpána Zavřela (1932–1999), milovaného v Itálii a známého v mnoha zemích světa, který do Itálie na konci 50. let emigroval a strávil zde větší část svého života. Učitelka Šárka Belvisi Chmelíčková, která v tomto projektu bude mít na starosti především organizaci výtvarné části, potom přítomné celkově seznámila s programem plánovaným pro tvůrčí dílny. Začleněním tohoto tématu do ostaních vyučovacích předmětů (Český jazyk a literatura, Dějepis, Zeměpis) se budou zabývat třídní učitelky.

(Štěpán Zavřel) … plně si vědom významu ilustrované knihy
jako “první umělecké galerie, kterou může dítě navštívit”
(K.Pacovská)

V sobotu 6. února začalo 2. pololetí v ČŠŘ. Kvůli pandemii se výuka bude dále konat na dálku.

V rámci plánovaného celodenního setkání byl zahájen NP „Štěpán Zavřel” a konala se první tvůrčí dílna pod vedením paní učitelky Šárky. Činnost byla naplánována podle tří věkových skupin. V každé skupině paní učitelka nejprve podrobně vysvětlila dílo a osobnost Štěpána Zavřela a zhodnotla jeho místo v italské, české a všeobecně evropské literatuře a kultuře. Výstižně dětem a žákům objasnila úlohu ilustrátora a jeho ilustrací v knize. Na vybraných ukázkách z několika jeho knih umožnila dětem obdivovat kouzelný svět Zavřelových obrázků. Představila jim autora jako zakladatele Mezinárodní školy ilustrace a seznámila je s Muzeem Štěpana Zavřela v Sàrmede. Štěpán Zavřel byl pro Itálii „člověk, který “[… ] proměnil svůj život v umělecké dílo a z hledání krásy a sdílení své umělecké zkušenosti udělal své evangelium”, říká ve vzpomínce na něj italský ilustrátor Giuliano Ferri.

Setkání pokračovalo vlastní tvůrčí dílnou. Pod vedením Šárky Belvisi Chmelíčkové děti a žáci začali malovat svůj „příspěvek“ do fantastického světa pohádek. Tentokrát pohádkový strom, každý podle své představivosti a s použitím výtvarných technik a potřeb, které si zvolí. V průběhu pololetí budou mít jistě další příležitost k rozšíření svých výtvorů.

Více o Štěpánu Zavřelovi se můžete dočíst zde: https://fondazionezavrel.it/.

Úryvek ze Zavřelovy knihy “L´ultimo albero” si můžete přečist zde: https://bohempress.it/i-nostri-libri/albi-illustrati/i-libri-di-zavrel/217-l-ultimo-albero.html.

Zprávu o knize „Dům v Rugolu”, ve které se odráží Zavřelova život a tvorba a která byla odměněna významným oceněním „Zlatá stuha”, si můžete přečíst zde: http://www.zlatastuha.cz/cs/dum-v-rugolu-: Marka Míková.  Dům v Rugolu. Book Dock: Praha 2019 (2. vyd.).

Všechno o ČŠŘ a jejich NP najdete na stránkách Associazione Praga: https://associazionepraga.it/cs/ceska-skola-rim/.                                                                                                                                                    (kr)

 

Back To Top

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies z naší strany. vice

Tyto stránky používají soubory cookie k zajištění co nejlepšího zážitku při prohlížení. Pokračováním v používání této stránky bez změny nastavení cookie nebo klepnutím na tlačítko "Přijmout" povolíte jejich použití.

Zavřít