skip to Main Content

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 V ČESKÉ ŠKOLE ŘÍM

V sobotu 26. září 2020 začal v České škole Řím školní rok 2020/2021. Vzhledem k dále trvajícímu nouzovému stavu a nemožnosti postupovat podle požadovaných bezpečnostních a zdravotních předpisů bude se v prvním pololetí výuka konat převážně na dálku. Příležitostně se uskuteční venkovní výuka.

I první setkání ČŠŘ v novém školním roce se tedy konalo na dálku, ve formě videomeetingu na platformě zoom. Setkání zahájila a vedla ředitelka školy Kateřina Di Paola Zoufalová, technickou podporu zajistila učitelka Eva Trlíková. Paní ředitelka všechny přivítala a seznámila přítomné s organizací především v prvním pololetí. Představila také novou asistentku, Gabrielu Šikulovou, stážistku z Masarykovy univerzity v Brně, která se v ČŠŘ bude věnovat výuce hudební výchovy a bude pomáhat s výukou na prvním i druhém stupni. Externí učitelkou pro 6. třídu bude Lucie Grebíková, kterou žáci, rodiče i vyučující už znají z minulých let.

O některých bodech nástavbových programů informovala přítomné učitelka Květoslava Rubešová. Věnovala se především chystané výstavě „KOMenský v KOMiksu”, která je součásti NP ČŠŘ „Jan Amos Komenský a jeho poselství dnešku”. Výstavu pořádanou pod záštitou UNESCO zapůjčilo naší škole Národní pedagogické muzeum a knihovna v Praze. K. Rubešová upozornila na jedinečný charakter výstavy, na její přitažlivost pro mladou generaci a komentovala některé výstavní panely. Výstava bude následně námětem odpolední části prodlouženého setkání v listopadu, kdy si budeme připomínat 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského.
K. Rubešová podala také infoprmace o výtvarné a literární soutěži ke Dni české diaspory, kterou pořádá Česká škola bez hranic (2. ročník) a jejímž námětem je význam svobody: „I současný svět přináší výzvy k boji proti nesvobodě; svoboda není samozřejmá”. Výstava se inspiruje knihou Petra Síse „Zeď. Jak jsem vyrůstal za železnou oponou”. Pan Petr Sís nad soutěží převzal záštitu. Upoutávka k soutěži je v příloze.

V další části programu podaly informace třídní učitelky a také rodiče měli možnost se k plánovaným progranům vyjádřit.

Ihned po skončení videomeetingu se třídní učitelky se svými žákyněmi a žáky začaly věnovat prvním vyučovacím hodinám. Výuky v některých třídách se účastnila i paní ředitelka.

Vedení školy a učitelský sbor si uvědomují, že výuka na dálku vyžaduje mimořádné výkony ze strany žáků a trpělivost a obětovat ze strany rodičů.

Přejeme všem hodně sil a úspěchů.  (kr)

Back To Top

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies z naší strany. vice

Tyto stránky používají soubory cookie k zajištění co nejlepšího zážitku při prohlížení. Pokračováním v používání této stránky bez změny nastavení cookie nebo klepnutím na tlačítko "Přijmout" povolíte jejich použití.

Zavřít