skip to Main Content

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA ČLENŮ ASSOCIAZIONE PRAGA

V pondělí 30. listopadu 2020 se konala valná hromada členů sdružení Associazione Praga. Kvůli nouzovému stavu způsobenému epidemií se konala se zpožděním a ve formě na dálku na platformě jitsi meet.

Schůzi vedla předsedkyně sdružení Dott.ssa Kateřina Di Paola Zoufalová. Přivítala přítomné a poděkovala jim za účast v této neobvyklé situaci. Tajemnicí a zapisovatelkou průběhu jednání byla zvolena Dott.ssa Eva Trlíková.

Hospodářka sdružení Dott.ssa Věra Krejčíková přednesla souhrnnou zprávu o hospodaření za rok 2019 (zprávu přítomní členové jednomyslně schválili).

Předsedkyně K. Di Paola Zoufalová potom podrobně referovala o činnosti za uplynulé období (2019), a to jak o činnosti sdružení, tak zvlášť také o České škole Řím. Ve své zprávě se zastavila u jednotlivých akcí, které se v roce 2019 podařilo uskutečnit, jako byly tematické kurzy v keramické dílně, kurzy vaření, přednášky kulturního i jiného charakteru, vycházky a pravidelné akce (pocta Janu Palachovi). Poděkovala knihovnici sdružení, paní Monice Kramné, za vzorné vedení knihovny, i vedoucí keramické dílny, Mgr. Šárce Belvisi Chmelíčkové, za zaujetí a nápadivost při vytváření programů pro keramickou dílnu. V hodnoceném období vyšlo další číslo Římských listů a pravidelně byly obnovovány webové stránky. Předsedkyně také připomněla přítomným obětavou podporu, kterou sdružení podporují Papežská kolej Nepomucenum a další, i jednotliví spolupracovníci (Vincenzo Beltrano – webmaster).

Následovala zevrubná zpráva o činnosti České školy Řím, o jejím základním školním vzdělávacím programu „Bránou jazyků ke tvé druhé vlasti“ i nástavbových projektech, doprovodných akcích (výstavy pořádané ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou v Praze) a pravidelně pořádaných akcích jako Mikulášská besídka, Dětský den na konci školního roku nebo letní příměstský tábor (zprávu o činnosti jako celek členové jednomyslně schválili).

Shromáždění dále souhlasilo s tím, aby i v následujícím období pokračovala ve svých funkcích správní rada, která byla zvolena na minulé valné hromadě – Kateřina Di Paola Zoufalová (předsedkyně), Eva Trlíková (místopředsedkyně), Věra Krejčíková (hospodářka), Monika Kramná (knihovnice), Šárka Belvisi Chmelíčková (členka).

Předsedkyně K. Di Paola Zoufalová potom promluvila o programu na rok 2020, který se z větší části již uskutečnil a který zahrnoval pravidelné osvědčené akce, jako jsou např. tematické výlety, které organizuje člen sdružení Dott. Maurizio Quilici, nebo shromáždění u příležitosti významných výročí a přednášky kulturního charakteru. Většina akcí se kvůli pandemii musela uskutečnit na dálku (s výjimkou akcí na začátku roku 2020 a výletů). Nemohla pokračovat činnost keramické dílny a několik kurzů vaření se konalo na dálku. – Česká škola Řím svou činnost vyvíjela podle stanovených programů, i když od března se její výuka koná na dálku (zprávu o činnosti na rok 2020 jako celek členové jednomyslně schválili).

Jednotlivé body programu byly jednomyslně schváleny.

Předsedkyně K. Di Paola Zoufalová na závěr vyjádřila naději, že se co nejdříve současná epidemiologická situace uklidní a sdružení bude moci pokračovat ve své činností v těch formách, jak tomu bylo v minulosti.

Poslední akcí roku 2020 bude virtuální výstava na webových stránkách sdružení Asociazione Praga „Architetti lombardi nella Praga barocca“/„Lombardští architekti v barokní Praze“ pořádaná ve spolupráci s českou kmenovou školou (Základní škola a Gymnázium Jiřího Gutha Jarkovského v Praze), Italským kulturním institutem v Praze a dalšími organizacemi.   (kr)

 

Back To Top

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies z naší strany. vice

Tyto stránky používají soubory cookie k zajištění co nejlepšího zážitku při prohlížení. Pokračováním v používání této stránky bez změny nastavení cookie nebo klepnutím na tlačítko "Přijmout" povolíte jejich použití.

Zavřít